Gedenktafel

Wir gedenken der verstorbenen Kameraden

des Fernmeldesektor C

 

<


Hptm a.D.
Peter Martin

30.12.2023OTL a.D.
Wilfried Kramkowski

19.07.2023Hptm a.D.
Klaus-Jürgen Schatz

27.02.2023Oberst a.D.
Carl-Friedrich Dwinger

20.02.2023StUffz d.R.
Wilfried Bäcker

07.02.2023Ofw d.R.
Jens Badstübner

02.11.2022Hfw a.D.
Klaus Unger

19.10.2022Hfw d.R.
Hans Jürgen Arent

07.09.2022Hfw a.D.
Hans-Jürgen Simon

18.07.2022StUffz d.R.
Lutz Langer

29.11.2021Fw d.R.
Heinz Pfeiffer

26.10.2021OStfw a.D.
Jürgen Mißner

21.05.2020Stfw a.D.
Norbert Schünemann

30.04.2020Oberst a.D.
Werner Rauber

27.03.2020OTL a.D.
Walter Weiffen

06.03.2020Zivilbesch. Wache
Willi Luthin

03.03.2020Zivilbeschäftigter
Christian Fröhlich

27.10.2019StUffz d.R.
Eckard Marxen

23.09.2019Oberst a.D.
Leonhard Nowak

26.06.2019StUffz d.R.
Lothar Saure

07.03.2019Hfw a.D.
Helmut Thomas

01.02.2019Hfw a.D.
Lumir Puchta

11.01.2019Hptm a.D.
Hans Gruschka

25.10.2018Hfw a.D.
Heinz David

12.08.2018OG
August Meyer

13.12.2017OTL
Claus Enders

29.05.2017

StFw
a.D.
Jakob Moosmann
17.08.2016Hptm
Michael Struttmann
24.08.2015Zivilbeschäftigter
Siegfried Kamphenkel
21.10.2015

Hptm  a.D.
Victor Nollberg
07.07.2015

HptFw  a.D.
Arno Zahn
06.07.2015

StFw  a.D.
Heinz Schulze
29.06.2015

StUffz  d.R.
Horst Kluy
21.02.2015

OStFw  a.D.
Burghardt Diers
10.02.2015

StFw  a.D.
Hans- Joachim
Janetzki
31.01.2015

StFw  a.D.
Hans- Joachim 
Häger
03.11.2014

OG  d.R.
Olaf Rathmann
22.10.2014

OStFw  a.D.
Hermann Greve 
15.11.2013

StFw  a.D.
Horst Bode
03.11.2013

Fw d.R.
   Heinz Krüger 
03.11.2013

OTL a.D
Franz Alt
09.06.2013

OFw d.R.
Horst- Walter Borchmann
25.08.2012

HFw a.D.

Hubert Anders

 03.05.2012

HFw d.R.

Horst Prokscha

 02.01.2012

HFw a.D.

Erich Treuberg

03.09.2011

Hptm a.D.

Klaus Laatsch

06.05.2011

HFw a.D.

Horst Kruza

06.01.2011

Wachmann

Kurt Fiekert

06.04.2010

 
OGfr d.R.

Bernd Rusteberg

2010

OFw

Manfred Korbacher

15.03.1997

HptFw

Werner Wojak

  nicht bekannt

HptFw

Helmut Lange

nicht bekannt   

StFw a.D.

Eduard Westphal

13.12.2008

OTL a.D.

Heinrich Burghardt

28.01.2008

OTL a.D.

Walter Brehm

30.09.2007

StFw a.D.

Erwin Gorny

16.07.2007

Regimentskommandeur

Fernmelderegiment 71

Oberst a.D.

Eberhard Skibbe

24.05.2007

 

OTL a.D.

Herbert Ehlers

14.04.2007

 
HptFw a.D.

Josef Krawitz

24.03.2007

 

OFw d.R.

Giesbert Knirre

16.05.2006

 
Hptm a.D.

Karl-Heinz Kemnitzer

10.05.2006

 
Oberst a.D.

Werner Beissel

09.07.2005

 
HptFw a.D.

Fritz Roggisch

08.04.2005

OFw d.R.

Ferdinand von Köller

02.04.2005

OFw d.R.

Manfred Bäger

30.03.2005

Wachmann

Horst Geittner

2005

Hptm a.D.

Hans-Joachim Lotze

03.09.2004

OTL a.D.

Eduard Weinstein

09.07.2004

HptFw a.D.

Hubert Spiekermann

03.07.2004

SU d.R.

Fredi Exner

16.03.2004

VA

Siegfried Bade

13.11.2003

HptFw a.D.

Hartmut Diekmann

15.09.2003

StFw a.D.

Fritz Schmidt

08.12.2002

Hauptmann a.D.

Wolfgang Nehlipp

29.11.2002

OFw d.R.

Ulrich Uhe

18.11.2002

StFw a.D.

Horst Porath

22.06.2002

 StFw a.D.

Helmut Staffeldt

20.06.2002

StFw a.D.

Detlef Wawoczny

27.05.2002

U d.R.

Paul Dallmann

07.04.2002

HptFw a.D.

Hans Schiemann

04.09.2000

StFw a.D.

Karl Niethardt

02.08.2000

HptFw a.D.

Heinz Bobeth

21.04.2000

Fw d.R.

Franz Kallweit

09.04.2000

SU d.R.

Ralf Kindler

12.04.1998

OFw d.R.

Wilhelm Busch

06.04.1998

Oberfähnrich d.R.

Bruno Rother

17.12.1997

HptFw a.D.

Friedrich Knaust

24.10.1997

Oberst a.D.

Arkadius Blum

03.09.1997

HptFw a.D.

Helmut Tesmar

28.08.1997

HptFw a.D.

Hans Rockstroh

05.03.1997

Hauptmann a.D.

H-Joachim Bremerich

31.10.1996

HptFw a.D.

Heinrich Schilling

19.08.1996

HptFw a.D.

Friedhelm Sander

14.04.1995

 HptFw a.D.

Heinz Dalgas

07.03.1995

 HptFw a.D.

Adolf Hubensack

14.02.1995

 HptFw a.D.

Klaus Rudolf

05.01.1995

StFw

Bernhard Herppich

20.12.1994

Hptm a.D.

Dieter Walkewitz

06.12.1994

SU d.R.

Wolfgang Wiesner

22.06.1994

HptFw a.D.

Alfred Wollny

19.05.1994

 
OFw d.R.

Bodo Warnecke

02.06.1993

Zivilbeschäftigter

Günter Rohrmann

10.05.1993

 
 OStFw a.D.

Wilhelm Zeisig

21.01.1993

 
 OTL a.D.

Hermann Quermann

07.03.1992

 
 HptFw a.D.

Willi Grube

12.08.1991

 

OStFw a.D.

Johannes Mohr

28.01.1986

Hauptmann

Ewald Homeier

21.12.1987

 

Hauptmann

Michael Schwab

15.10.1986

 

Hauptmann

Harald Preiß

02.09.1985

 

HptFw a.D.

Erwin Hitschfeld

17.03.1985

 

HptFw a.D.

Herbert Odenwald

25.01.1985

Gefreiter

Siegbert Bröder

06.10.1983

OFw d.R.

Peter Limburger

08.09.1983

Flieger

Werner Garbe

11.06.1982

OFw d.R.

Bernd Riemenschneider

14.06.1978

Unteroffizier

Heinz Ellermann

04.01.1978

Mechaniker

Heinz Pfeiffer

28.02.1974

HptFw 

Horst Riechel

28.11.1969

OFw 

Uwe Frank

15.08.1965

HptFw a.D.

Walter Kellermann

28.03.1962

 

Wir gedenken der verstorbenen Kameraden der Fernmeldekompanie 7

 

StFw a.D.

Klaus Lipphardt

30.04.2012

Kompaniechef FmKp 7

Oberstleutnant a.D.

Holger Achenbach

18.06.2009

II./FmKp 947 / FmKp 7

OFw

Uwe Roddewig

1993

 

 "Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben." (Joh 11, 25f)

 

1809 Ludwig Uhland, 1809 (1787-1862)
Ich hatt' einen Kameraden,
Einen bessern findst du nit.
Die Trommel schlug zum Streite,
Er ging an meiner Seite
|: In gleichem Schritt und Tritt. :|

Eine Kugel kam geflogen:
Gilt's mir oder gilt es dir?
Ihn hat es weggerissen,
Er liegt vor meinen Füßen
|: Als wär's ein Stück von mir :|

Will mir die Hand noch reichen,
Derweil ich eben lad'.
"Kann dir die Hand nicht geben,
Bleib du im ew'gen Leben
|: Mein guter Kamerad!" :|